Công bố các quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên EVNGENCO 2

Ngày 14/5, tại TP. Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV tại Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2).

Như vậy, với việc bổ nhiệm nhân sự trong Hội đồng thành viên EVNGENCO 2, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐTV tại Tổng công ty Phát điện 2.

Cụ thể:

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch EVNGENCO 2 giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 (theo Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 6/5/2019).

Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc EVNGENCO 2, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO 2 (theo Quyết định số 199/QĐ-EVN ngày 6/5/2019).

Ông Nguyễn Đình Hải, Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNGENCO 2, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNGENCO 2 (theo Quyết định số 201/QĐ-EVN ngày 6/5/2019).

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2019.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành  ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNGENCO 2

Giao nhiệm vụ cho HĐTV EVNGENCO 2, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Tổng công ty phải thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD và ĐTXD; vận hành an toàn, tin cậy các nhà máy, góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện và hoàn thành lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Trương Thiết Hùng -  Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV EVNGENCO 2 đoàn kết vượt qua mọi thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư xây dựng mà cấp trên đã giao, đưa EVNGENCO 2 phát triển trở thành một trong những tổng công ty nguồn điện hàng đầu cả nước.


  • 14/05/2019 03:38
  • Ngọc Yến- VP. EVNGENCO 2
  • 15573