Công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC

Ngày 4/1, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVN đã công bố Quyết định 379/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên EVN ngày 28/12/2018 về việc phân công ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC.

Quyết định nêu rõ: “Giao ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC, thay ông Trần Đình Nhân nhận nhiệm vụ công tác khác, cho đến khi EVN kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự của EVNCPC”.

Tại buổi lễ, để ghi nhận sự gắn bó cũng như những cống hiến của ông Trần Đình Nhân, EVNCPC đã có Quyết định ngày 02/01/2019 về việc tặng biểu trưng EVNCPC cho ông Trần Đình Nhân – như một lời tri ân sâu sắc.

Cũng tại buổi lễ, phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Quang Lâm cho biết: “Tôi thấy mình có trách nhiệm và xin hứa với tập thể các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CBCNV của EVNCPC sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng các đồng chí tiếp tục xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa, giá trị cốt lõi của Tổng công ty cũng như những thành quả mà Tổng công ty đã gây dựng được. Tôi cũng mong muốn các đồng chí sẽ giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình công tác để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tin tưởng rằng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và sẽ tiếp tục xây dựng EVNCPC vững mạnh như nó vốn có”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN kiêm nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC nhận Quyết định và hoa chúc mừng từ ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN

Ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC 

Ông Trần Đình Nhân – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN nhận biểu trưng từ Tổng công ty


  • 04/01/2019 09:59
  • Tin: Cáp Kim, ảnh: Đăng Đệ
  • 24368