Công bố Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho ông Bùi Đình Thanh, chuyên viên chính Vụ Năng lượng - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Dự buổi lễ, có ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía EVN có ông Trần Đình Nhân - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN; ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV EVN.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Đình Thanh.

Ông Bùi Đình Thanh, chuyên viên chính Vụ Năng lượng, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 462/QĐ-UBQLV ngày 11/9/2023 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban và EVN, ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban và ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN đã chúc mừng ông Bùi Đình Thanh được bổ nhiệm vào cương vị mới.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Bùi Đình Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Bùi Đình Thanh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tin tưởng của lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng Thành viên EVN và cam kết sẽ cùng các kiểm soát viên trong Ban kiểm soát nỗ lực hơn nữa trong mọi hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát EVN cũng như các chỉ đạo của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.