Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Phương Nam - Phó Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Phó Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La, giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La cho ông Bùi Phương Nam

Theo Quyết định số 86/QĐ-EVN ngày 20/1/2020, ông Bùi Phương Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La từ ngày 20/1.

Tại buổi lễ, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh, Ban QLDA Điện 1 có vai trò quan trọng trong việc đảm nhận, thực hiện các dự án nguồn, lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng giám đốc EVN giao nhiệm vụ, Giám đốc Ban QLDA Điện 1 kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La cần nỗ lực, sáng tạo, đồng thời, lãnh đạo tập thể CBCNV trong Ban phát huy kinh nghiệm, nâng cao năng lực, nỗ lực vượt qua các lực cản trong quá trình triển khai các dự án, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Phương Nam cam kết với lãnh đạo Tập đoàn, sẽ xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, phối hợp các Ban chuyên môn EVN để hoàn thành các nhiệm vụ Tập đoàn giao, đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn, môi trường, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng các dự án điện.


  • 21/01/2020 03:40
  • M.Hạnh
  • 10368