Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hóa doanh nghiệp

Là cuốn sách của Giáo sư Phan Văn Trường được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản mới đây.

Cuốn sách đi sâu bàn về 3 trụ cột của văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào cũng có lúc gặp phải những vấn đề như sự thiếu vắng động lực, hoặc tinh thần tương tác và làm việc nhóm thấp, thậm chí là mâu thuẫn giữa các thành viên, trong đó có cả các lãnh đạo cấp trung và cấp cao. Chẳng công cụ quản lý nào cho phép giải quyết được những vấn đề bắt nguồn từ sự ganh tị, đố kỵ, thiên vị…

Các mô hình quản lý chỉ mang lý luận kỹ thuật cục bộ hạn hẹp và những giải pháp cấu trúc có sẵn cho doanh nghiệp. Chỉ văn hóa mới có khả năng đi vào sâu một cách uyển chuyển các vấn đề trong mối quan hệ giữa người với người. Đây chính là những trở ngại mà các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải. 

Trong cuốn sách dài 250 trang, 8 chương, Giáo sư Phan Văn Trường đã dẫn dắt độc giả trên con đường tìm hiểu vai trò của văn hóa doanh nghiệp, đồng thời đi sâu bàn về 3 trụ cột của văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa lãnh đạo: Mọi việc đều căn cứ theo “lợi ích tối đa của doanh nghiệp”; Văn hóa làm việc: Truyền thông toàn diện (hay còn gọi là văn hóa báo cáo kịp thời); Văn hóa tự thân cho mỗi nhân viên: Ôn hòa và chuyên nghiệp.

Ở mỗi phong cách văn hóa, tác giả đi vào giải thích chi tiết nội hàm và ứng dụng vào thực tế doanh nghiệp, đi kèm với nhiều ví dụ mà chính ông đã trải qua hoặc chứng kiến.

Giáo sư Phan Văn Trường là cố vấn thường trực của Chính phủ Cộng hòa Pháp về thương mại quốc tế từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông hai lần được Tổng thống Pháp phong Hiệp sĩ, được Chủ tịch nước Việt Nam tặng Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”. Ông từng giữ vị trí quản lý và quản trị của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, trong nhiều lĩnh vực.