Cổ phiếu EVNGENCO 3 tăng giá mạnh so với cuối năm 2019

Đây là một trong những thông tin đáng chú ý về kết quả hoạt động năm 2020 của Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO 3). Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của doanh nghiệp này diễn ra chiều 21/1/2021 tại TP.HCM.

Dự hội nghị có Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Đình Nhân – Tổng  Giám đốc EVN, các Thành viên HĐTV EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương EVNGENCO 3. Doanh nghiệp có 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Cổ phiếu tăng giá

Năm qua, lợi nhuận sản xuất điện của Tổng công ty Phát điện 3 đạt 2.442 tỷ đồng, đạt 132,8% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Tổng lợi nhuận trước thuế là 2.244 tỷ đồng, đạt 147,4% kế hoạch. 

Trong năm 2020, giao dịch cổ phiếu của EVNGENCO 3 (PGV) có nhiều chuyển biến tích cực về thanh khoản và giá trị. Thanh khoản trong 30 phiên giao dịch gần nhất trung bình khoảng 34.000 cổ phiếu/phiên (tăng 5 - 6 lần so với cuối năm 2019), giá cổ phiếu dao động quanh mốc 18.000 đồng/cổ phần và vốn hóa thị trường đạt khoảng 19.259 tỷ đồng, giá cổ phiếu tăng khoảng 85% so với cuối năm 2019. 

Sau cổ phần hóa, EVNGENCO 3 cũng đã đảm bảo công tác quản trị công ty cổ phần đại chúng; ổn định công tác tổ chức, nhân sự; chất lượng nguồn nhân lực, đời sống tinh thần người lao động ngày càng nâng cao; việc làm và thu nhập được đảm bảo. 

Tổng công ty cũng đã đảm bảo và từng bước chủ động nguồn nhiên liệu cho các nhà máy điện; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật như giảm sự cố, suất tiêu hao nhiệt; tỷ lệ dừng máy do sự cố...

Song hành sản xuất với bảo vệ môi trường

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 3 cho biết: vượt qua mọi khó khăn, năm qua, EVNGENCO 3 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế. Các nhà máy điện đã vận hành tin cậy, ổn định, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO 3 đạt 33,2 tỷ kWh, đạt 100,1% kế hoạch EVN giao.

Trong năm, các đơn vị hạch toán phụ thuộc đã thực hiện 21 công trình sửa chữa lớn, với tổng thời gian thực hiện là 306 ngày, rút ngắn 50 ngày so với kế hoạch được duyệt. Điển hình, do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, các chuyên gia nước ngoài không sang Việt Nam để thực hiện công việc sửa chữa bảo dưỡng theo kế hoạch, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tự triển khai, với sự hỗ trợ từ xa của chuyên gia nước ngoài.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 3 (bên trái) và ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 chủ trì Hội nghị

Công tác sản xuất điện đảm bảo tuân thủ công tác bảo vệ môi trường. Các thông số giám sát môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Hệ thống quan trắc môi trường online và truyền số liệu của các NMNĐ về Sở TN&MT địa phương được lắp đặt đầy đủ. Các NMNĐ than (Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Ninh Bình) đã lắp đặt bảng điện tử hiển thị thông số môi trường để công khai số liệu quan trắc online về khí thải, nước thải, nước làm mát của nhà máy.

Đặc biệt, tình hình tiêu thụ tro xỉ tăng trưởng tốt, trong đó NMNĐ Mông Dương 1 và Ninh Bình, tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ đạt 100%; NMNĐ Vĩnh Tân 2 đạt 54,7%. Từ ngày 14/11/2020, NMNĐ Vĩnh Tân 2 đã xuất tro bay qua đường biển thông qua cảng dầu 1.000DWT, tạo tín hiệu tích cực và là tiền đề để đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ của nhà máy thời gian tới.

Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng KHCN

Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những nỗ lực của toàn thể CBNV, người lao động EVNGENCO 3. Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao Tổng công ty đã thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, trong đó đã tích cực nghiên cứu, đưa vào quy hoạch Trung tâm Điện khí Long Sơn (tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG nhập khẩu); tài chính có bước phát triển vượt bậc; thực hiện hiệu quả công tác cổ phần hóa; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng...

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao tặng Cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc thuộc EVNGENCO 3 năm 2020.

Năm 2021, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Tổng công ty phải đặt mục tiêu phấn đấu đạt lợi nhuận cao hơn năm 2020. Để làm được điều đó, EVNGENCO 3 phải đảm bảo sẵn sàng các tổ máy để vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu suất, giảm chi phí, giảm suất tiêu hao nhiên liệu; tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo môi trường, phối hợp với các chủ đầu tư tiêu thụ tro xỉ.

Đồng thời, EVNGENCO 3 cần tập trung thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, hoàn thành công tác quyết toán của các dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng; hoàn thành Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum; phối hợp các đối tác triển khai đầu tư Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn - Giai đoạn 1 và các dự án nguồn điện mới khác.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN trao Bằng khen của Tập đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị EVNGENCO 3 xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng những thành tựu của CMCN 4.0. Đặc biệt, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên, đáp ứng yêu cầu của lộ trình chuyển đổi số. Lãnh đạo EVN nhấn mạnh: ”Nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của các cổ đông là rất nặng nề. Do đó, EVNGENCO 3 cần triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội Cổ đông nêu ra”. 


  • 21/01/2021 05:34
  • Mai Hương
  • 2490