Cổ phiếu EVNGENCO 3 lên sàn UPCoM từ ngày 21/3 tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc hơn 7,1 triệu cổ phần của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) sẽ giao dịch trên thị trường UPCoM từ thứ Tư ngày 21/3/2018.

Cụ thể, mã chứng khoán của EVNGENCO 3 trên thị trường giao dịch là PGV. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên (thứ Tư, ngày 21/3/2018) là 24.800 đồng/cổ phần.

Đây là loại chứng khoán cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt gần 71,5 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần giao dịch trên thị trường UPCom của EVNGENCO 3 chính là số cổ phần trúng đấu giá IPO tổ chức ngày 9/2/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và đã được thanh toán.

Ngày 14/3/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phần của EVNGENCO 3. Theo Quyết định này, EVNGENCO 3 có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán và có trách nhiệm đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành đối với số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và người lao động trong doanh nghiệp (nếu có).

 


  • 19/03/2018 10:40
  • M.Hạnh
  • 8248