Cơ cấu thành phần đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021. Tham dự Đại hội có 67 đoàn với 1.587 đại biểu (tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII và đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc), đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Nguồn ảnh: VGP

Trong đó, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%; đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã xác định có 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vinh dự được bầu là đại biểu chính thức tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Thành uỷ viên Khoá XVII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng vinh dự được bầu là đại biểu chính thức tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đồng chí Nguyễn Quang Lâm – Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cũng đã vinh dự được bầu là đại biểu chính thức tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 24/01/2021 11:24
  • Ban Truyền thông EVN
  • 5989