'Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam'

Đây là chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được Hội đồng Thành viên EVN thông qua tại Nghị quyết số 632/NQ-HĐTV ngày 27/11/2020.

Mục tiêu EVN đặt ra là tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Phần lớn các trạm biến áp 110kV và 220kV trong EVN đã chuyển sang mô hình không người trực và được điều khiển xa. Trong ảnh: Trung tâm điều khiển xa tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

EVN nhận diện, lựa chọn và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số như: Số hóa dữ liệu với mục tiêu “một hạ tầng, một cơ sở dữ liệu”, số hóa khách hàng, số hóa quy trình nghiệp vụ, tiếp tục lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn, tận dụng thành tựu nghiên cứu CMCN 4.0,...

Các Ban/đơn vị trong Tập đoàn sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chủ đề năm 2021 theo đúng định hướng, trình HĐTV EVN xem xét trước ngày 20/12/2020. 

Trong nhiều năm qua, EVN luôn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi mặt hoạt động. Điển hình, năm 2017, với chủ đề "Đẩy mạnh khoa học công nghệ", Tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Phần lớn các trạm 110kV - 220kV đã chuyển sang mô hình không người trực và điều khiển xa, tăng cường ứng dụng sửa chữa không cắt điện, triển khai thanh toán tiền điện trực tuyến, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng tại các Trung tâm Chăm sóc khách hàng,... Tới năm 2018, EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng ứng dụng cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và thông qua Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.


  • 03/12/2020 03:53
  • M.Hạnh
  • 2660