Chuyển đổi số giúp EVNSPC nâng cao hiệu quả hoạt động như thế nào?

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đặt mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 theo Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Hoàn thành chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, trong giai đoạn 2021-2022 tổng công ty đã hoàn thành chuyển đổi số tại 5 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: Quản trị nội bộ; Kỹ thuật và an toàn; Đầu tư xây dựng; Kinh doanh, dịch vụ khách hàng và Viễn thông, Công nghệ thông tin và hạ tầng số.

Đặc biệt, EVNSPC đã sử dụng hệ thống Digital Office (văn phòng số) làm trung tâm để thay đổi phương thức điều hành, phong cách lãnh đạo, quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp trong toàn bộ tổng công ty.

Năm 2022, hệ thống Digital Office được EVNSPC áp dụng trên 300 đơn vị trực thuộc với 19.000 nhân viên sử dụng để giải quyết công việc hằng ngày. Đồng thời áp dụng văn bản ký số trên toàn tổng công ty với tỷ lệ 92,4% trên tổng số văn bản phát hành và cung cấp trên 2.250 thiết bị di động cho đội ngũ nhân viên sử dụng các phần mềm hiện trường để làm việc di động, từ xa và trực tuyến.

Hợp tác với Viettel để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực của EVNSPC - Ảnh: Đình Hoàng.

Trong lĩnh vực Kỹ thuật và an toàn, EVNSPC đã sử dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện để quản lý tập trung các vấn đề liên quan đến mất điện, vật tư thiết bị điện và vận hành lưới điện cao thế. Tổng công ty cũng đã cập nhật và hoàn thiện phần mềm PMIS cho lưới điện thông minh với 1,7 triệu hồ sơ thiết bị lưới, trạm đã được số hoá.

Cũng trong năm 2022, tổng công ty có gần 562.000 khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến cấp độ 4, đạt tỷ lệ gần 100%. Tất cả các hợp đồng mới đều được cung cấp bằng hợp đồng mua bán điện điện tử, với hơn 563.000 yêu cầu ký điện tử được đáp ứng. Hệ thống dịch vụ khách hàng qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp nhận hơn 345.000 yêu cầu, với tỷ lệ hoàn thành gần 99%. Tính đến tháng 12/2022, số hợp đồng điện tử đạt hơn 5,6 triệu hợp đồng. Những ứng dụng như chăm sóc khách hàng (CSKH) qua App CSKH và Zalo đạt tỉ lệ tăng trưởng khoảng 13-16% hàng quý.

Cùng với những lĩnh vực đã được chuyển đổi số thành công, trong giai đoạn 2021-2022, tổng công ty đã thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số của lĩnh vực Đầu tư xây dựng và Viễn thông, công nghệ thông tin và Hạ tầng số.

Tạo giá trị gia tăng cho khách hàng

Theo Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức, giai đoạn tiếp theo năm 2023 đến năm 2025, EVNSPC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó triển khai 29 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực trọng tâm nêu trên.

Thi công lưới điện không cần cắt điện (hotline) - Ảnh: Đình Hoàng.

Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho các nhân viên theo kế hoạch đào tạo chuyển đổi số giai đoạn này. Tổng công ty cũng sẽ xây dựng các chương trình truyền thông và lan tỏa các sáng kiến chuyển đổi số thành công trong EVN, xây dựng chỉ tiêu chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp, chương trình đánh giá nhận thức của người lao động về hoạt động chuyển đổi số.

Với những quyết tâm và kiên định trong việc chuyển đổi số, đồng thời sẵn sàng đưa ra các giải pháp cần thiết để nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả trong từng khâu đầu tư xây dựng. Việc thực hiện chuyển đổi số đã giúp EVNSPC tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí và tăng cường tính hiệu quả trong quản lý và vận hành hệ thống. Đồng thời cũng mở ra những cơ hội mới và tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của EVNSPC.


  • 08/05/2023 05:38
  • Trần Đình Hoàng
  • 4801