Chương trình đào tạo miễn phí về ISO 14000

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) sẽ tổ chức chương trình “Phổ biến tiêu chuẩn về Quản lý Môi trường ISO 14000. Cập nhật phiên bản mới của ISO 14001” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động này được sự hỗ trợ của Viện Tiêu chuẩn Thụy Điển (SIS) trong khuôn khổ chương trình “Thúc đẩy hoạt động thương mại thông qua tiêu chuẩn hóa”.

Tham gia lớp học, học viên sẽ được trang bị kiến thức về các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, đặc biệt là phiên bản mới của ISO 140001,  đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về bộ tiêu chuẩn này.

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

ISO 14001:2004 Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng là tiêu chuẩn trong bộ ISO 14000, quy định các yêu cầu về quản lý những yếu tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Đây là tiêu chuẩn dùng để xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

Tiêu chuẩn ISO 14001 đã được Việt Nam chấp thuận trở thành tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001:2010 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Thông tin chương trình đào tạo miễn phí về ISO 14000:

Tại Hà Nội:

Thời gian: Từ 8h30 ngày 1/4/2016

Địa điểm: Phòng họp Hoa Sen 2, khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Thời gian: Từ 8h30 ngày 2/4/2016

Địa điểm: Phòng họp Hoa Sen, khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP. HCM

Thông tin liên lạc của Ban tổ chức:

Ban Hội viên và Đào tạo - 04.35742022 (máy lẻ 216), 04.35742165, 0904080350

Email: hongvanvcci@yahoo.com

 


  • 26/03/2016 03:09
  • Hoàng Tuyết
  • 1467


Gửi nhận xét