Chùm ảnh: Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân kiểm tra công tác vận hành tại Thủy điện Sơn La

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân và đoàn công tác của Tập đoàn vừa đi kiểm tra vận hành tại Nhà máy Thủy điện Sơn La (huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Tổng giám đốc Trần Đình Nhân biểu dương Công ty Thủy điện Sơn La đã quản lý, vận hành rất tốt Nhà máy Thủy điện Sơn La. Từ khi tổ máy đầu tiên hòa lưới (năm 2010) đến nay, Nhà máy này đóng góp tổng sản lượng gần 68 tỷ kWh cho hệ thống điện, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chống lũ, chống hạn và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, đất nước nói chung. 

Trao đổi cùng các kỹ sư, công nhân vận hành tại Nhà máy, Tổng giám đốc Trần Đình Nhân đặc biệt lưu ý về việc tuân thủ kỷ luật, quy trình vận hành, cũng như công tác an toàn trong Nhà máy.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Thủy điện Sơn La trên bậc thang thủy điện Sông Đà, cũng như trong hệ thống điện Quốc gia, Tổng giám đốc EVN yêu cầu Công ty Thủy điện Sơn La cần tiếp tục quản lý vận hành hiệu quả, tối ưu nhà máy. 

Tổng giám đốc EVN đến tham quan Phòng Truyền thống tại Nhà máy. Ông đề nghị tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La phát huy những thành tựu đã đạt được để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Công ty đề ra.

Hiện tại cả 6 tổ máy của NMTĐ Sơn La đang vận hành ổn định. Công ty đưa ra mục tiêu sản xuất 8,3 tỷ kWh điện trong năm 2019.


  • 26/02/2019 08:10
  • Xuân Tiến (thực hiện)
  • 18195