Chùm ảnh: Tổng Giám đốc EVN thăm và làm việc tại Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Ngày 3/10, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và đoàn công tác EVN có buổi thăm và làm việc với Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình (Tổng công ty Phát điện 3), tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Báo cáo đoàn công tác, lãnh đạo Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình cho biết, kết quả sản xuất điện trong 3 quý đầu năm đạt 472,76 triệu kWh. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt và tốt hơn kế hoạch được giao.

Thăm Trung tâm Điều khiển của Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, Tổng Giám đốc EVN (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) yêu cầu Công ty tiếp tục quản lý vận hành hiệu quả, tin cậy các tổ máy nhiệt điện; gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà các kỹ sư vận hành của Công ty. Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu CBCNV tuân thủ kỷ luật, quy trình vận hành.

Thăm Phòng Truyền thống của Công ty, Tổng Giám đốc EVN đề nghị tập thể CBCNV Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.


  • 05/10/2020 04:31
  • M.Hạnh (tổng hợp) - Ảnh: ĐVCC
  • 3571