Chùm ảnh: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của EVN

Ngày 3/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương sự nỗ lực của toàn Tập đoàn đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho EVN tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo đủ điện cho đất nước.

Lần lượt từ trái qua phải: Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành giao nhiệm vụ cho các Ban và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện 6 nhóm giải pháp chính để đảm bảo cung ứng điện cho năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An (ngoài cùng, bên phải) trao đổi, thảo luận cùng các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch của năm 2018

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu phát động phong trào thi đua trong toàn Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.


  • 03/01/2019 07:14
  • Ngọc Tuấn (thực hiện)
  • 22612