Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng'

Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng" do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng, sáng 4/8, tại Hà Nội.

Sự kiện trao tặng diễn ra trong khuôn khổ hội thảo “Tạp chí Cộng sản: 90 năm xây dựng và và phát triển” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức sáng 4/8.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 3 từ trái sang) nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng”

Tạp chí Cộng sản tiền thân là Tạp chí Đỏ, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên vào ngày 5/8/1930. Từ khi xuất bản đến nay, tuy tên gọi của Tạp chí có thay đổi qua từng thời kỳ nhưng Tạp chí luôn luôn là cơ quan lý luận chính trị của Đảng. Qua những chẳng đường phát triển, Tạp chí đã không ngừng trưởng thành, đóng góp tích cực vào việc vận dựng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận của Đảng.

Trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp cho Tạp chí, đặc biệt là thường xuyên tham gia phối hợp tổ chức chương trình sự kiện quốc gia "Sáng kiến vì cộng đồng".


  • 04/08/2020 01:43
  • Hồng Hoa
  • 4251