Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng: Quan tâm lợi ích của doanh nghiệp song song với đảm bảo lợi ích chủ sở hữu

“Làm sao vừa quan tâm đến lợi ích của doanh nghiệp (công ty cổ phần) mà vẫn đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp chủ sở hữu chính là nhiệm vụ của những người đại diện phần vốn của Nhà nước - Tập đoàn và những cán bộ làm công tác kiểm soát nói chung”. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hoàng Quốc Vượng khi chủ trì Hội nghị Người đại diện và Công tác kiểm soát diễn ra ngày 9/5/2013 tại trụ sở EVN.

Dự hội nghị có Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh, các thành viên Hội đồng thành viên EVN, các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn và các cán bộ đóng vai trò là người đại diện phần vốn của EVN, người làm công tác kiểm soát tại các đơn vị.

Theo Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Tri, tính đến này 31/12/2012, EVN có vốn góp trực tiếp tại 34 công ty cổ phần với vốn thực góp là 16.508 tỷ đồng. Vốn đầu tư của EVN vào các công ty cổ phần đều đem lại lợi nhuận cho Tập đoàn. Cổ tức EVN thu về từ các công ty cổ phần năm 2010 là 436 tỷ đồng, năm 2011 là 327 tỷ đồng, năm 2012 là 745 tỷ đồng.

Theo đánh giá, thời gian qua, người đại diện phần vốn của Tập đoàn đã chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định của HĐTV, các văn bản chỉ đạo của EVN, điều lệ và nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tham gia đóng góp có hiệu quả vào hoạt động quản trị doanh nghiệp hoặc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.

Chủ tịch HĐTV EVN Hoàng Quốc Vượng phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: Ngọc Thọ

Về công tác kiểm soát, hiện tổng số cán bộ làm công tác kiểm soát của công ty mẹ và các công ty con của Tập đoàn là 71 người. Từ năm 2010 đến nay, Ban Kiểm soát nội bộ đã thực hiện kiểm soát 41 đơn vị với những nội dung kiểm soát gồm: Đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, mua sắm và quản lý vật tư thiết bị, tài sản cố định, tiền lương, tiền thưởng, quản lý chi phí, giá thành, kinh doanh điện năng.

Trong năm 2013, trọng tâm công tác kiểm soát của EVN sẽ tập trung vào việc củng cố, sắp xếp, ổn định tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ toàn Tập đoàn. Đối với công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn từ 10% trở lên, cử ít nhất 1 người thuộc cơ quan Tập đoàn tham gia làm thành viên ban kiểm soát. Riêng về đào tạo cho công tác kiểm soát, dự kiến trong năm nay sẽ tổ chức thêm 1 khoá đào tạo chuyên sâu về kiểm soát chuyên ngành đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng, thị trường điện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Hoàng Quốc Vượng cho rằng: Những người đại diện phần vốn của EVN tại các đơn vị, công ty cổ phần cần luôn luôn ý thức song hành 2 nhiệm vụ vừa đảm bảo doanh nghiệp có điều kiện phát triển bền vững nhưng vẫn đảm bảo lợi ích chủ sở hữu là EVN. Thời gian tới, Tập đoàn sẽ có các chương trình đào tạo chuyên môn cho những người làm đại diện vốn tại đơn vị cũng như những người làm công tác kiểm soát, có tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ để thưởng phạt phân minh.

Theo Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012-2015, đến hết năm 2015, EVN sẽ phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình; Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình; Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu; Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina; Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam.

 


  • 09/05/2013 05:34
  • Trần Ngọc Thọ
  • 2529


Gửi nhận xét