Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

5 lĩnh vực trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị vào sáng 21/12, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2023 của EVN là hết sức nặng nề trên cả 2 khía cạnh là đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để EVN hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển chung của đất nước trong năm tiếp theo, "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" cũng là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể, EVN cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được đặt lên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực. 

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng tin tưởng, với tinh thần, bản lĩnh và truyền thống anh hùng của những người thợ điện; với những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và các năm qua, EVN sẽ triển khai có hiệu quả và đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, không ngừng lớn mạnh và bảo toàn, phát triển phần vốn nhà nước tại EVN và phần vốn đầu tư của EVN tại các doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chia sẻ về chủ đề năm 2023 của EVN: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết, việc đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong năm 2023 và những năm sắp tới được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu trên thị trường có tần suất và biên độ ngày càng lớn, theo chiều hướng gia tăng; tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến khó lường; những cơ chế, chính sách về phát triển các loại hình nguồn điện, huy động và sử dụng tài chính, chuyển giao công nghệ sau Hội nghị COP26 có nhiều thay đổi.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN, quán triệt sâu sắc định hướng chung của Đảng và Chính phủ, EVN đã lựa chọn chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Theo đó, 5 lĩnh vực trọng tâm EVN đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 gồm: sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Đoàn kết, sáng tạo để vượt khó

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, năm 2022 tổng doanh thu của EVN đạt hơn 460.000 tỉ đồng. Mặc dù sản lượng và doanh thu đều tăng trưởng khá tốt, các nguồn thủy điện giá rẻ được huy động phát rất cao, cùng với việc EVN và các đơn vị đã triệt để tiết kiệm chi phí, nhưng EVN ước lỗ hơn 31.000 tỉ đồng do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá than nhập khẩu tăng cao đột biến khiến chi phí mua điện tăng rất cao.

Sau 10 năm sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, đây là năm EVN lỗ lớn do nguyên nhân khách quan và sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân kết luận hội nghị

Tổng giám đốc EVN cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 của EVN như: công tác đầu tư xây dựng nhiều dự án còn chậm, tỉ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là giải ngân đầu tư công. Việc cung ứng điện một số giờ cao điểm trong mùa nắng nóng ở miền Bắc còn gặp khó khăn, thiếu công suất đỉnh đến 1.800MW. Đối với các nhà máy điện, thời gian khắc phục sự cố tổ máy còn dài, gây ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện của hệ thống,...

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của EVN trong năm 2023:

- Sản lượng điện thương phẩm: 251,1 tỷ kWh.

- Kế hoạch vốn đầu tư: 94.860 tỷ đồng.

- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: không vượt quá 6,15%.

- Độ tin cậy cung cấp điện: chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hàng/năm) không quá 318 phút.

- Năng suất lao động tăng trên 8%.

- Đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

   

Xác định năm 2023 là năm quan trọng có tính bản lề để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, EVN sẽ tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo các dự án đầu tư nguồn lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để  phát triển bền vững; đẩy nhanh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt Quy hoạch điện VIII, sớm phê duyệt sửa đổi Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, xem xét sửa đổi các nghị định liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà nước huy động các nguồn vốn. EVN cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ EVN và các đơn vị giải quyết các vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bồi thường GPMB các dự án điện để thúc đẩy tiến độ các công trình điện.

Đồng thời, lãnh đạo EVN cũng kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương về một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của EVN, để hỗ trợ EVN hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng kêu gọi toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 68 năm của ngành Điện Việt Nam, quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt và vượt kế hoạch 2023 đề ra, đưa EVN tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

* Cũng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong EVN đã được khen thưởng:

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh trao Cờ Thi đua của Ủy ban cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của EVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của EVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc 


  • 21/12/2022 01:33
  • Nghi Viên - Ngọc Tuấn
  • 19461