Chống COVID-19 ở nơi điều khiển hệ thống điện toàn quốc

Thay vì chế độ trực 3 ca/ngày, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) chuyển đổi chế độ trực 2 ca/ngày, trong đó mỗi ca kéo dài thêm 4 giờ. Đây là một trong những giải pháp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp.

Thay đổi chế độ trực ca nhằm đảm bảo nguồn nhân lực của NLDC được phân bổ tối ưu, hạn chế việc đi lại trong thời gian cách ly toàn xã hội, mà vẫn đảm bảo vận hành hệ thống điện, thị trường điện an toàn, tin cậy và kinh tế.

Hiện nay, mỗi ca trực của CBNV Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia diễn ra trong 12 tiếng, thay vì 8 tiếng như trước.

Song song, NLDC cũng đã sẵn sàng phương án vận hành ngay cả khi xảy ra tình huống xấu nhất là Tòa nhà EVN (quận Ba Đình, Hà Nội) phải cách ly theo chỉ đạo của chính quyền địa phương do dịch bệnh COVID-19.

Trong tình huống này, NLDC sẽ kích hoạt giải pháp phân lớp truy cập mạng theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo thông tin điều hành, trao đổi công việc từ xa kịp thời và thông suốt. Các phòng chuyên môn của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã lập danh sách phân nhóm nhân viên, bố trí các nhóm luân phiên làm việc từ xa, tập rượt rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương án, sẵn sàng thực thi nếu Tòa nhà EVN bị cô lập.

Trong tình huống khẩn cấp, khi lực lượng trực ca tại vị trí cô lập cần bổ sung người, lực lượng làm việc từ xa phải sẵn sàng thực hiện lệnh huy động để bổ sung, ứng cứu.

Phòng nghỉ ca dự phòng cho cán bộ, nhân viên trong trường hợp Tòa nhà EVN bị cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương

NLDC cũng đã bố trí hai nhóm trực ca riêng biệt làm việc tại hai trung tâm điều khiển (trung tâm chính và trung tâm dự phòng) trong điều kiện bị cô lập. Hai nhóm này sẽ dự phòng cho nhau, cá nhân trong nhóm này dự phòng cho nhóm kia.

Trong ca làm việc, CBNV được yêu cầu đeo khẩu trang liên tục; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay có chứa cồn, chất sát khuẩn; dùng cồn lau các thiết bị sử dụng trong khu vực trực ca như điện thoại, chuột máy tính, bàn phím, màn hình, bàn ghế với tần suất 2 giờ/lần; thực hiện kiểm tra thân nhiệt (tần suất 6h/lần);…

Trung tâm cũng đã bố trí các phòng nghỉ ca dự phòng cho lực lượng điều độ viên, kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện, trực ca công nghệ thông tin và SCADA trong trường hợp có yêu cầu làm việc tập trung. 

Mỗi cán bộ, kỹ sư NLDC đều sẵn sàng tinh thần "trực chiến" tại cơ quan 24/24h, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh trên cả nước.


  • 03/04/2020 02:36
  • H.Hoa
  • 6654