Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chỉ thị số 1890/CT-EVN ngày 12/4/2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Ảnh minh họa

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). 

Các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVN trước ngày 10/5/2019 những tồn tại do ảnh hưởng của thiên tai năm 2018, các năm trước (nếu có) và kế hoạch, giải pháp khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2019.

Cũng theo Chỉ thị này, các đơn vị lập phương án cho hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; Rà soát, hoàn thiện, ký kết Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong 01 Tổng công ty, giữa các Tổng công ty, giữa các đơn vị trực thuộc EVN với các Tổng công ty đóng trên địa bàn hoặc khu vực để phối hợp kịp thời trong tình huống thiên tai xảy ra, hoàn thành trong tháng 5/2019.

Chương trình kiểm tra về công tác PCTT&TKCN đối với các đơn vị tại miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và Tây Nguyên sẽ hoàn thành trước ngày 10/5/2019; khu vực miền Trung và miền Nam hoàn thành trước ngày 10/6/2019. 

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

ChithiPCTT2019EVN.pdf