Chỉ thị của EVN về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCOV)

Ngày 31/1/2020, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ký ban hành Chỉ thị số 492/CT-EVN Về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh nCOV.

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCOV) đang phát triển với tốc độ rất nhanh và diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số nước trong khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi do nCOV. Tại Việt Nam đã có 05 trường hợp dương tính với nCOV đều có liên qua đến từ vùng dịch (Vũ Hán, Trung Quốc). Đây là một dịch bệnh nguy hiểm, số lượng người mắc dịch và tử vong tăng nhanh, bệnh dịch thể lây truyền trực tiếp từ người sang người, chưa có vacine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng ngừa bệnh dịch, đảm bảo sức khoẻ của CNVC lao động phục vụ sản xuất và kinh doanh điện an toàn liên tục, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung: Không có CNVC lao động mắc dịch bệnh nCOV và luôn đảm bảo sản xuất, kinh doanh điện an toàn, liên tục.

1.2.Mục tiêu cụ thể: 

Về thông tin, truyền thông: Đảm bảo 100% CNVC lao động được thông tin về dịch bệnh do nCOV (cách phòng, chống cho cá nhân và cộng đồng).

Về chỉ đạo: 100% các đơn vị thành viên và trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo và có kế hoạch hoạt động cụ thể.

Về đảm bảo trang thiết bị phòng, chống dịch:  Bảo đảm trang bị, chế phẩm diệt khuẩn, vệ sinh cá nhân...cần thiết cho CNVC lao động trong việc phòng, chống dịch bệnh.

+Về giám sát dịch bệnh: Đảm bảo điều tra, theo dõi và phát hiện kịp thời CNVC mắc dịch để cách ly và được điều trị kịp thời.

+Về chống dịch: Khống chế, bao vây ổ dịch và xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan rộng trong CNVC lao động.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nCOV tại các đơn vị; xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch bệnh theo các tình huống.

2.2. Thực hiện công tác tuyên truyền và giám sát dịch, với các nội dung: cách theo dõi, phát hiện, sự lây lan của bệnh dịch; điều tra dịch tễ học để có biện pháp phòng chống; triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân và khử trùng nơi làm việc.

  2.3. Hạn chế hội họp đông người; không đi du lịch hoặc đến làm việc vùng đang có dịch, bệnh; có biện pháp quản lý, theo dõi CNVC lao động hoặc đối tác đến từ vùng có dịch. 

2.4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để nắm bắt diễn biến của dịch trong khu vực và phối hợp ứng cứu kịp thời khi có bệnh dịch phát sinh. 

2.5. Các đơn vị có CNVC lao động đã đến làm việc hoặc tiếp xúc với các đối tượng tại vùng có dịch bệnh, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế chức năng tại địa bàn để có phương án theo dõi chặt chẽ.

2.6. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Điều độ các miền đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Đặc biệt chú ý: Các đối tượng không nhiệm vụ hoặc đến từ vùng có dịch tuyệt đối không được vào khu vực làm việc. 

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch trên đây các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch nCOV và tổ chức triển khai thực hiện. 

3.2. Ban Quan hệ quốc tế EVN có trách nhiệm nắm tình hình các đoàn quốc tế đến EVN làm việc, đặc biệt với các đoàn khách đến từ Trung Quốc cần xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn trước khi bố trí lịch làm việc.

3.3. Giao Văn phòng EVN phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực tòa nhà của EVN.

3.4. Giao Trung tâm Thông tin Điện lực có các biện pháp phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho CNVC lao động toàn Tập đoàn.

3.5. Giao Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất công tác phòng chống dịch bệnh nCOV trong Tập đoàn.

3.6. Hàng tuần (Thứ 6) các đơn vị báo cáo về Tập đoàn (Ban Tổ chức và Nhân sự) về kế hoạch phòng, chống dịch; điều tra dịch tễ học (các trường hợp đi đến vùng có dịch, trường hợp nghi nhiễm và nhiễm bệnh dịch) cho đến khi có thông báo hết dịch.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tải Chỉ thị tại đây

 


  • 31/01/2020 10:03
  • EVN
  • 10049