Chỉ thị của EVN về đảm bảo cung cấp điện năm 2019

Chỉ thị số 143/CT-EVN ngày 9/4/2019 nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước, đặc biệt trong mùa khô 2019.

Dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2019 vẫn tăng khoảng 10%. Bên cạnh đó, những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, những bất lợi do các dự án nguồn điện chậm tiến độ, sự thiếu hụt của nguồn nhiên liệu khí, than sản xuất trong nước sẽ thách thức lớn đối với Tập đoàn. 

EVN yêu cầu Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia liên tục cập nhật tình hình phụ tải, nguồn, lưới điện để xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện tối ưu, đặc biệt trong thời gian giao mùa khô/lũ và những thời điểm nắng nóng, phụ tải tăng trưởng cao.

EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, nhất là các nhà máy nhiệt điện than ở miền Nam - Ảnh Lê Việt

Các tổng công ty Phát điện 1, 2, Người đại diện phần vốn của EVN tại Tổng công ty Phát điện 3, các đơn vị phát điện hạch toán phụ thuộc đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy các tổ máy, nhất là các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than, khí ở khu vực miền Nam.

Trong đó, đặc biệt lưu ý các tổ máy phát điện thuộc NMNĐ Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 phải phấn đấu sản xuất vượt sản lượng kế hoạch giao trong 6 tháng đầu năm và cả năm.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu đưa vào vận hành đúng tiến độ đối với các tổ máy Duyên Hải 3 mở rộng và Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Ban Thị trường điện (EVN) và Công ty Mua bán điện theo dõi sát sao tình hình vận hành, sửa chữa các nhà máy điện ngoài Tập đoàn để đảm bảo độ khả dụng, sẵn sàng cao nhất, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chủ động, tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện truyền tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong giải tỏa công suất nguồn điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Tổng công ty Điện lực miền Nam tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các dự án liên quan đến đấu nối và giải tỏa công suất nguồn điện mặt trời, đặc biệt các công trình để đáp ứng mốc thời gian 30/06/2019.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm. 

ChithiEVNdambaodienmuakho2019.pdf


  • 16/04/2019 08:27
  • Xuân Tiến
  • 13875