Chỉ thị của EVN về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ngày 5/4/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chỉ thị 1690/CT-EVN về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, của Tập đoàn về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương và Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN; kịp thời ban hành chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo các đơn vị ứng phó với các sự kiện thiên tai.

Kiện toàn Ban Chỉ huy và rà soát, hiệu chỉnh quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; hoàn thành trước ngày 30/4/2021. Thực hiện chỉ tiêu về công tác PCTT&TKCN đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021: chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN (bao gồm cả phương án ứng cứu thông tin), lưu ý công tác phối hợp, huy động lực lượng của các đơn vị trên địa bàn, địa bàn lân cận và tái lập ca trực đối với trạm biến áp không người trực vận hành tại chỗ (nếu có); hoàn thành diễn tập trước mùa mưa bão ít nhất là 15 ngày.

Rà soát, hoàn thiện, ký kết quy chế, thỏa thuận hoặc biên bản phối hợp giữa các Tổng công ty, giữa các đơn vị đóng trên địa bàn hoặc khu vực để kịp thời hỗ trợ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thành trước ngày 31/5/2021.

Báo cáo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn về công tác PCTT&TKCN năm 2021 của các đơn vị trước ngày 10/5/2021, trong đó nêu rõ những tồn tại do ảnh hưởng của thiên tai năm 2020, các năm trước (nếu có) và kế hoạch, giải pháp khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2021.

Xây dựng và hoàn thành chương trình kiểm tra công tác PCTT&TKCN của EVN và các Tổng công ty tại các đơn vị thành viên trước ngày 15/6/2021 đối với các đơn vị từ tỉnh Khánh Hòa trở ra và Tây Nguyên (một số Công ty Thủy điện khu vực Tây Nguyên có thể hoàn thành công tác kiểm tra muộn hơn nhưng hoàn thành trước mùa mưa lũ 01 tháng); trước ngày 15/7/2021 đối với các đơn vị các tỉnh còn lại. Tổng kết công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và phổ biến đến các đơn vị liên quan biết, thực hiện. 

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

ChithiEVNvePCTT542021.pdf


  • 05/04/2021 04:25
  • Xuân Tiến
  • 4170