Chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án đường dây 500kV mạch 3: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

Ngày 1/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1507/QĐ-TTg và Quyết định số 1508/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa.

Đây là 2 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Theo đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được giao đầu tư 2 dự án.

Trong đó, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu có chiều dài khoảng 225,5km với điểm đầu là sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) và điểm cuối là vị trí D1 nằm cách TBA 500kV Quỳnh Lưu (Nghệ An) khoảng 300m. Dự án đi qua các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An; có tổng vốn đầu tư khoảng 10.110,915 tỷ đồng.

Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa có chiều dài khoảng 91,8km với điểm đầu là điểm D2 cách TBA 500kV Quỳnh Lưu (Nghệ An) khoảng 300m và điểm cuối là TBA 500kV Thanh Hóa. Dự án đi qua 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; có tổng vốn đầu tư khoảng 4.116,027 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện các dự án là 40 năm; tiến độ thực hiện từ 2023 - 2025 (phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024).

Cả hai dự án có mục tiêu nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung – Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao. Đồng thời, giảm tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp; nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc – Trung, kết hợp với dự án thành phần còn lại của dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi Phố Nối góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc; là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện; truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Tại các quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng của 2 dự án; đồng thời giao các bộ, ngành, địa phương liên quan, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý liên quan đến dự án; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư để triển khai dự án có hiệu quả.

Xem chi tiết Quyết định số 1507/QĐ-TTg tại đây

Xem chi tiết Quyết định số 1508/QĐ-TTg tại đây