Chăm lo chu đáo cho đội ngũ CBCNV đang thực hiện 'nhiệm vụ kép'

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội, sáng 7/7.

Theo Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, để đảm bảo vận hành an toàn, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức Công đoàn các cấp cần phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn hướng dẫn công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ NLĐ được tiêm vắc xin. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp để giảm thiểu tai nạn lao động.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn ĐLVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động, tăng cường công tác chăm lo đời sống, tinh thần, động viên NLĐ thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch an toàn vừa sản xuất kinh doanh ổn định.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động thường xuyên được các cấp công đoàn triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Tổng liên đoàn như: phong trào “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và những kết quả đạt được trong mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt là kết quả triển khai nhiệm vụ theo chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Quang Minh được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Bên cạnh đó, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ 400 tỷ đồng tại lễ ra mắt Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 do Chính phủ tổ chức, Công đoàn ĐLVN ủng hộ quỹ 4 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã ủng hộ các địa phương bị dịch bệnh COVID-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng. 

Công đoàn ĐLVN cũng đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi tặng quà cho các tập thể, CNVCLĐ vùng sâu vùng xa nhân các ngày Lễ, Tết và Tháng Công nhân năm 2021 cho 51 đơn vị; hỗ trợ 17 đơn vị trong ngành bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 , hỗ trợ cho 283 cán bộ CNVCLĐ ốm đau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ngay sau Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023  và bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, ông Trịnh Quang Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

6 tháng đầu năm  2021, Công đoàn ĐLVN đã thực hiện tốt các chỉ tiêu thuộc 4 nhóm chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn LĐVN giao, trong đó, có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch cả năm:

(1) Nhóm chỉ tiêu về tổ chức xây dựng công đoàn vững mạnh: Kết nạp được 606 đoàn viên công đoàn đạt 178% (chỉ tiêu giao là 340ĐVCĐ); giới thiệu được 487 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng đạt 202% (chỉ tiêu giao là 241 ĐVCĐ ưu tú).

(2) Nhóm chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát: Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 09/09 đơn vị đã triển khai thực hiện việc kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp theo kế hoạch đạt 100% chỉ tiêu được giao.

(3) Nhóm chỉ tiêu về thực hiện công tác quy chế dân chủ cơ sở: Đến thời điểm báo cáo đã có 09/09 công đoàn cấp trên cơ sở và 14/26 CĐCS trực thuộc đã tổ chức Hội nghị NLĐ đạt 66%; công tác đối thoại tại nơi làm việc đạt 91%.

(4) Nhóm chỉ tiêu về công tác tuyên giáo: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19; Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2021 tại 242 CĐCS đạt 120% kế hoạch giao (chỉ tiêu giao 200 CĐCS).


  • 07/07/2021 12:39
  • Thanh Huyền
  • 4554