Cấp nước đổ ải: Mực nước sông Hồng đạt 2,4 m ngày 11/1

Cập nhật từ Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), mực nước sông Hồng tại Hà Nội từ 0h đến 15h ngày 11/1 đạt trung bình 2,42 m, cao nhất lúc 10 giờ, đạt 2,6 m, thuận lợi cho các địa phương lấy nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến 15h ngày 11/1 là 59.744 ha, đạt 9,62% so với tổng diện tích gieo trồng. Những địa phương có diện tích đủ nước cao là Phú Thọ (46,97%), Ninh Bình (26,97%), Nam Định (15,39%) và Vĩnh Phúc (10,97%).

Ngày 12/1/2017, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Cục Trồng trọt và các cơ quan liên quan cũng đã tổ chức kiểm tra công tác lấy nước tại Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội.

Theo đó, trong thời gian các đợt lấy nước, Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập sẽ báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi về tình hình nguồn nước vào lúc 7h sáng qua điện thoại, gửi báo cáo nhanh qua email lúc 16h về tình hình nguồn nước, diện tích có nước và công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đến Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, các địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí.

 


  • 12/01/2017 11:05
  • Quang Vinh
  • 9334