Cập nhật về tình hình công nhận vận hành thương mại các nhà máy điện gió đến ngày 29/10/2021

EVN đã thông tin, có tổng cộng 106 nhà máy điện gió gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). Tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của 106 nhà máy điện gió này là 5.655,5 MW.

Tính đến 29/10/2021, đã có 42/106 nhà máy điện gió với tổng công suất 2.131,3 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư nhà máy điện gió, mặc dù ngày 30 và 31/10 là các ngày nghỉ cuối tuần nhưng các đơn vị liên quan của EVN vẫn nỗ lực tối đa và tích cực phối hợp với các nhà máy điện gió đã đăng ký thử nghiệm và đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD). 

EVN sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin về tiến độ công nhận vận hành thương mại các dự án điện gió đến thời điểm hết ngày 31/10/2021.

Xem danh sách chi tiết các nhà máy điện gió tại đây.


  • 29/10/2021 10:36
  • PV
  • 8669