Cấp điện mới cho hơn 883.000 khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2017

Các công ty điện lực thuộc EVN đã cấp điện mới cho 883.219 khách hàng trên cả nước với thời gian cấp điện được rút ngắn nhiều so với quy định của Tập đoàn.

Nhiều đơn vị trực thuộc EVN đã áp dụng hình thức cấp điện điện tử để rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng

Trong số đó, có 272.955 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở khu vực thành phố/thị xã/thị trấn được cấp điện với thời gian giải quyết bình quân là 2,08 ngày, thấp hơn 0,92 ngày so với quy định của EVN.

440.859 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở khu vực nông thôn được giải quyết cấp điện với thời gian bình quân là 2,71 ngày, thấp hơn 2,29 ngày so với quy định.

159.491 khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt và 9.914 khách hàng đấu nối lưới điện trung áp được giải quyết với số ngày bình quân lần lượt là 2,9 ngày và 4,75 ngày. 

Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt có điện nhanh hơn 4,1 ngày, nhóm đấu nối lưới điện trung áp nhanh hơn 2,25 ngày so với quy định.

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng trong 9 tháng đầu năm cũng đạt kết quả tốt như: Phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2h đạt 99,23%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp đạt 99,58%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp đạt 100%; thay thế thiết bị đóng cắt lưới hạ thế trong vòng 1 ngày đạt 100%; thay thế thiết bị đóng cắt lưới trung thế trong vòng 3 ngày đạt 99,92%.

Những kết quả này là nỗ lực lớn của EVN trong việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo yêu cầu tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2017 do tổ chức Doing Business - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với năm 2016 và bứt phá ấn tượng lên vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế được khảo sát.

Trong đó, về phía ngành Điện, EVN và các đơn vị trực thuộc đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số này, đồng thời làm việc với các tỉnh/thành phố để thực hiện “1 cửa liên thông” giữa ngành Điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp các dịch vụ điện (bao gồm cả dịch vụ cấp điện trung áp) tại các trung tâm hành chính công hoặc Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến của địa phương.


  • 07/11/2017 04:48
  • Hồng Hoa