Cần Thơ tập trung nâng cấp lưới điện nông thôn

UBND thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp triển khai Dự án cấp điện nông thôn và cấp điện cho các trạm bơm ở thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia với mức đầu tư trên 500 tỉ đồng.

Hiện nay, tại một số vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ vẫn chưa có lưới điện quốc gia, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của nông dân.

Tính đến tháng 11/2016, tại Cần Thơ có các vùng nông thôn thuộc 4 huyện cần được đầu tư lưới điện quốc gia, cụ thể là: Huyện Thới Lai có 111 tuyến điện nằm trên địa bàn 12 xã và thị trấn với 3.715 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia sử dụng. Huyện Cờ Đỏ có 62 tuyến điện nằm trên địa bàn 10 xã và thị trấn với 7. 658 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia sử dụng. Huyện Vĩnh Thạnh có 23 tuyến điện nằm trên địa bàn 7 xã và thị trấn với 356 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia sử dụng. Huyện Phong Điền có 46 ấp nằm trên địa bàn 7 xã và thị trấn với 1.198 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia sử dụng. 

Từ thực tế đó, UBND thành phố Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương thành phố xây dựng 2 dự án: Dự án cấp điện nông thôn và Dự án cấp điện cho các trạm bơm với qui mô vừa và nhỏ, tổng mức đầu tư cho hai dự án dự kiến trên 500 tỉ đồng.

Đối với dự án cấp điện nông thôn, dự kiến mức đầu tư khoảng 286 tỉ đồng được thực hiện ở phạm vi 4 huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Phong Điền, trong đó ngân sách trung ương và vốn ODA chiếm 85%, ngân sách địa phương chiếm 15%. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2020 hầu hết các hộ dân trên địa bàn 4 huyện nêu trên đều có điện sử dụng ổn định và an toàn theo quy định, góp phần hoàn thành tiêu chí về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đối với dự án cấp điện cho các trạm bơm với qui mô vừa và nhỏ, mức đầu tư dự kiến là gần 217 tỉ đồng, Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2020, xây dựng mới và nâng cấp cải tạo các tuyến đường dây trung thế 3 pha để cấp điện cho các trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ được quy hoạch trên địa bàn thành phố, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho hơn 59.025 ha đất canh tác ở 4 huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền và Vĩnh Thạnh. 

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, dự án cấp điện nông thôn và cấp điện cho các trạm bơm là hai dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình điện khí hóa nông thôn, chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống dân cư khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho một bộ phận nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương thành phố tăng cường công tác phối hợp với ngành Điện để xây dựng phương án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, công tác quản lý điện năng, công tác tiết kiệm điện và năng lượng, công tác an toàn điện và công tác giám sát điện năng trên địa bàn thành phố cũng cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo nguồn điện cung cấp được an toàn và liên tục.


  • 26/11/2016 08:51
  • Theo TTXVN
  • 9339