Cần 2.300 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống điện Đà Nẵng

Từ nay đến năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) sẽ đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng nhằm củng cố và nâng cấp hệ thống điện cho toàn Thành phố.

Hiện nay, phần lớn nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất tại thành phố Đà Nẵng đều được nhận từ đường dây cao áp 500 kV Bắc - Nam thông qua các trạm nguồn hạ áp 110 kV, 220 kV. Theo Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ xem xét phê duyệt, dự kiến, quy mô dân số của Đà Nẵng sẽ có khoảng 2 triệu người vào năm 2030, tăng 60% so với tổng dân số hiện tại. Do đó, nhu cầu về điện tại Đà Nẵng sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới.

“PC Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị ngay từ hiện tại để đáp ứng được với yêu cầu trong Đề án. Công ty sẽ đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp hệ thống điện trên toàn thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020” - Phó Giám đốc PC Đà Nẵng Võ Hòa cho biết.

Dự kiến, nguồn kinh phí thực hiện sẽ vay vốn ODA từ các tổ chức quốc tế như JICA, ADB, WB và từ Quỹ đầu tư phát triển của Thành phố. Theo đó, số tiền sẽ được phân bổ đều trong các năm tới để đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện. Cụ thể, đối với lưới điện 110 kV sẽ xây dựng mới 20 km đường dây, 8 trạm biến áp với tổng công suất đặt dự kiến khoảng 400 MVA, cải tạo nâng cấp 18 km đường dây hiện có và nâng công suất 6 trạm biến áp tại các khu vực trọng điểm của Thành phố. Đối với lưới điện trung hạ áp, sẽ xây dựng mới và cải tạo khoảng 900 km đường dây 22 kV và 0,4 kV. 

Theo thống kê của PC Đà Nẵng, giai đoạn 2011 - 2015, nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tăng bình quân 11%/năm. Dự báo, mức tăng trưởng này sẽ ổn định từ nay đến hết năm 2020, sau đó, tiếp tục tăng cao hơn trong giai đoạn 2020 - 2030.


  • 19/01/2017 10:06
  • Đông Lưu
  • 11745