Các website phòng chống thiên tai của EVN phát huy hiệu quả tốt

Để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), cung cấp thông tin vận hành các hồ chứa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) xây dựng và đưa vào vận hành 2 website gồm: phongchongthientai.evn.com.vn và hochuathuydien.evn.com.vn.

Website phòng chống thiên tai của EVN

Hai website này đã truyền tải kịp thời các thông tin, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai/Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai/ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương và EVN đến các đơn vị.

Hệ thống được triển khai đến đơn vị cấp 4. Các thông tin liên quan đến sự kiện thiên tai thường xuyên được cập nhật đã góp phần giúp công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hệ thống hồ chứa, lưới điện.

Thông tin hồ chứa thủy điện được các đơn vị đăng tải kịp thời, giúp ích trong việc điều tiết dung tích hồ chứa tối ưu, đáp ứng được các yêu cầu phát điện, chống lũ và chống hạn theo khả năng hiện có của các hồ chứa. Qua đó, làm tăng tối đa lợi ích tổng hợp, bao gồm phát điện, cấp nước và phòng chống lũ, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại do tác hại của dòng chảy tự nhiên và nhân tạo.

Trong thời gian tới, EVNICT sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện nâng cấp nền tảng hệ thống của các chương trình nhằm đáp ứng lượng dữ liệu lớn và mức độ truy suất cao; nâng cấp các chức năng của phần mềm để đáp ứng là một công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của EVN hiệu quả và thuận tiện.