Các đơn vị điện lực tích cực phối hợp với địa phương triển khai nhiều biện pháp để người thuê trọ được hưởng giá điện do nhà nước quy định

Đến thời điểm 31/5/2022, các Tổng Công ty Điện lực bán điện đến 215.789 cơ sở cho thuê nhà, trong đó đã áp giá sinh hoạt bậc 3 cho 84.422 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 57% cơ sở cho thuê nhà); cấp định mức sinh hoạt bậc thang cho 62.867 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 43% cơ sở cho thuê nhà) với tổng số định mức là 416.092 định mức.

Công ty Điện lực Đông Anh (Hà Nội) kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn về việc thu tiền điện theo quy định

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo các đối tượng sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện theo đúng quy định, trong thời gian vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực/ Công ty Điện lực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, niêm yết công khai “hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm gần khu công nghiệp, khu nhà máy xí nghiệp, trường học. Cùng với đó, công khai số đường dây nóng là số điện thoại của Tổng đài chăm sóc khách hàng của các Tổng Công ty Điện lực để sinh viên người lao động được biết và kịp thời phản ánh các trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê trọ sai quy định; phối hợp với các hội như Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên ... tại địa phương để tuyên truyền hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở.

Hàng năm, các Tổng Công ty Điện lực đều có kế hoạch kiểm tra áp giá bán điện tại các cơ sở cho thuê nhà. Năm 2021 dù dịch COVID-19 đã diễn ra tại nhiều địa phương nhưng các Tổng Công ty Điện lực vẫn duy trì được công tác kiểm tra 100% cơ sở cho thuê nhà.

Đến thời điểm 31/5/2022, các Tổng Công ty Điện lực bán điện đến 215.789 cơ sở cho thuê nhà, trong đó đã áp giá sinh hoạt bậc 3 cho 84.422 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 57% cơ sở cho thuê nhà); cấp định mức sinh hoạt bậc thang cho 62.867 cơ sở cho thuê nhà (chiếm 43% cơ sở cho thuê nhà) với tổng số định mức là 416.092 định mức.

Để đảm bảo các đối tượng sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện theo đúng quy định thì ngoài việc tuyên truyền và kiểm tra áp giá bán điện của các Tổng Công ty Điện lực, công tác tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể tại địa phương cũng như công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước cũng cần được duy trì thường xuyên.