Các địa phương đã cơ bản hoàn thành lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Đợt 3 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020 - 2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ kết thúc lúc 24h hôm nay (25/2/2021). Đến thời điểm này, đã có 99% tổng diện tích gieo cấy đủ nước đổ ải.

Nông dân Hưng Yên xuống đồng gieo cấy lúa 

Đến nay, các hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xả 5,14 tỷ m3 nước phục vụ cấp nước đổ ải. Trong đó, đợt 1 là 1,43 tỷ m3, đợt 2 là 2,74 tỷ m3, đợt 3 là 0,97 tỷ m3.

Đợt 3 đã được điều chỉnh giảm 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây được duy trì không thấp hơn 1,8m từ ngày 23/2/2021 đến hết ngày 25/2/2021.

Tính đến 16h ngày 25/02, mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt 1,93m, cao nhất đạt 2,10m (lúc 11h), đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến của Thành phố Hà Nội hoạt động hiệu quả.

Về diện tích gieo cấy đủ nước, hiện tại chỉ còn 2 tỉnh thành chưa đạt 100% là Thành phố Hà Nội (đạt 97,3%) và Hải Dương (đạt 95,4%). Trong đó, tỉnh Hải Dương có khoảng 2.500 ha tại huyện Kinh Môn có thời vụ gieo cấy muộn và chủ động nguồn nước, không phụ thuộc vào việc điều tiết nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Thành phố Hà Nội còn các huyện Quốc Oai (đạt 83,5%), Ba Vì (đạt 94%), Thạch Thất (đạt 92,3%) và Phúc Thọ (đạt 98%) đang tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước từ dòng chảy bổ sung của các hồ chứa thủy điện.


  • 25/02/2021 06:00
  • Huyền Thương
  • 3116