Các Tập đoàn kinh tế đẩy mạnh công tác thi đua

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các Tập đoàn kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khối thi đua gồm 7 tập đoàn kinh tế nhà nước: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hội nghị khối các tập đoàn kinh tế sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017 - Ảnh Minh Ngọc

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng 6 năm 2017 đạt doanh thu 119.060 tỷ đồng, bằng 107,86% so với cùng kỳ năm ngoái, nộp ngân sách nhà nước đạt 3.761 tỷ đồng, bằng 152,34% so với cùng kỳ.

EVN đã ban hành Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức các phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017” với 6 nội dung trọng tâm. Qua đó, từng đơn vị thành viên đã hưởng ứng phát động các phong trào thi đua theo đơn vị mình, mục tiêu thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Các tổng công ty điện lực có các phong trào “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử”… Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có phong trào “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu”, “Xây dựng trạm đường dây tiêu biểu”… Khối các công ty thủy điện có phong trào “Chống lũ thắng lợi, phát điện sản lượng cao”, “Ca vận hành an toàn, kinh tế”..

Trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các Tập đoàn kinh tế quyết tâm đạt được những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu, hoàn thành kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo đúng lộ trình đề ra và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của đất nước.

Cùng với đó, thực hiện chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các đơn vị trong khối đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong đó chú trọng có sự đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.


  • 03/08/2017 06:13
  • Minh Ngọc
  • 6822