Bố trí 178 CBCNV cách ly tập trung để vận hành hai nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu

Từ ngày 7/5/2021, Công ty Thủy điện Sơn La đã triển khai thực hiện cách ly tập trung, ăn nghỉ tại nơi làm việc đối với lực lượng sản xuất trực tiếp tại hai nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu với tổng số 178 CBCNV.

Công ty Thủy điện Sơn La kiểm tra thân nhiệt CBCNV trước khi vào ca trực

Trong đó, tại Nhà máy Thủy điện Sơn La có 92 người, Nhà máy Thủy điện Lai Châu là 86 người.

Nhân sự của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN tại các nhà máy này cũng được yêu cầu phối hợp áp dụng cách ly tập trung tương tự.

Các khu cách ly đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết yếu và nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. 

Công ty Thủy điện Sơn La đang thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: kiểm tra thân nhiệt chặt chẽ trước khi vào làm việc, đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế sử dụng thang máy, thực hiện phun thuốc khử trùng thường xuyên toàn bộ khu vực làm việc, khu tập thể, bếp ăn tập thể, căng tin và xe tuyến.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công ty Thủy điện Sơn La đã và đang nỗ lực thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.