Bổ sung 2 dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung (công suất 50 MW) và Nhà máy Điện mặt trời Tuấn Ân (công suất 10 MW) vừa được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020.

Đây là cơ sở quan trọng đảm bảo điều kiện triển khai đầu tư và đấu nối 2 dự án vào hệ thống điện quốc gia theo quy định tại Thông tư 43/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung đặt tại xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Diện tích sử dụng đất 70 ha. Nhà máy đấu nối vào hệ thống điện quốc gia từ TBA 110/22 kV, chiều dài tuyến đường dây khoảng 12 km, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2018.

Hiện nay, Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung đang khẩn trương hoàn thành khảo sát, đo vẽ, thoả thuận tuyến đường dây 110 kV, hoàn thành lựa chọn tư vấn lập Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2017.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đã làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các nhóm chuyên gia kỹ thuật, xã hội của ADB để lập đề cương chi tiết cho việc triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và dự thảo hồ sơ mời thầu EPC theo tiêu chuẩn của ADB.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Tuấn Ân có công suất 10 MW, đặt tại thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh. Dự án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp 22 kV với chiều dài tuyến đường dây khoảng 5,4 km. Hiện, Dự án đang triển khai lắp đặt thiết bị và dự kiến vận hành vào cuối năm nay.


  • 31/08/2017 10:55
  • Tấn Toàn
  • 24665