Bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên EVNSPC

Ngày 28/2, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Dương Quang Thành đã trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) và Ban điều hành EVNSPC được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNSPC

Trước đó, ngày 26/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, cụ thể:

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNSPC (Quyết định số 46/QĐ-EVN). 

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNSPC (Quyết định số 48/QĐ-EVN). 

Ông Lê Xuân Hải - Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 54/QĐ-EVN).

Ông Hoàng Văn Tuỳ - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 55/QĐ-EVN).

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2019. 

Ông Dương Quang Thành đại diện HĐTV EVN ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNSPC

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đã đại diện HĐTV EVN ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNSPC.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNSPC cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Nam.


  • 28/02/2019 06:01
  • Quỳnh Chi
  • 20806