Bộ Tài chính nghiêm túc, quyết liệt triển khai việc tiết kiệm điện

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 912/KHTC-QT gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị trực thuộc quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức do tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư...

Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xem là giải pháp quan trọng - Ảnh: Ng.Tuấn.

Trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân khoảng 8,5%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Do đó, tại Chỉ thị số 20/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025; phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu...

Tại Chỉ thị số 20/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về tiết kiệm điện và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, phối hợp với Bộ Công Thương và các bên liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ năng lượng, cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Liên quan đến vấn đề tiết kiệm điện, ngày 14/6/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có Công văn số 3226/EVN-KD gửi Bộ Tài chính kiến nghị về việc hỗ trợ tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

Tại Công văn số 3226/EVN-KD, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo công tác sử dụng điện tiết kiệm tại các đơn vị trực thuộc Bộ theo các giải pháp trọng tâm, bao gồm: tuyên truyền tới tất cả các cán bộ công nhân viên tại các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả (không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 260C, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi, đưa hoạt động tiết kiệm điện thành thói quen hàng ngày...); các đơn vị thành viên tiết kiệm điện hàng tháng tối thiểu 5%, phấn đấu tiết kiệm 10% so với cùng kỳ; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời các tòa nhà và văn phòng...

Link gốc


  • 04/07/2023 10:51
  • Theo: tapchitaichinh.vn
  • 3903