Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rút ngắn thời gian lấy nước đổ ải đợt 3

Đợt 3 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm nay sẽ rút ngắn 2 ngày so với kế hoạch - theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trạm bơm Phù Sa (Sơn Tây, Hà Nội)

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc vận hành các nhà máy thủy điện bảo đảm công trình thủy lợi vận hành lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Đến thời điểm hiện tại, diện tích có nước toàn vùng đạt trên 98%. Trong đó, hầu hết các địa phương đã lấy nước đạt 100% kế hoạch hoặc chỉ còn lại một số diện tích cấp nước từ nguồn không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Riêng Thành phố Hà Nội đạt 92,6% kế hoạch, trong đó các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, thị xã Sơn Tây có nguồn nước lấy từ sông Hồng qua hệ thống thủy lợi Phù Sa đang ở mức dưới 90%.

Ngày 22/2/2021, Bộ NN&PTNT đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, sau khi thống nhất ý kiến các đơn vị có liên quan tại buổi làm việc, để đảm bảo mực nước cho các công trình thủy lợi vận hành phục vụ cấp nước cho những diện tích còn lại chưa đủ nước, đồng thời trữ nước phục vụ tưới dưỡng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam vận hành các hồ chứa thủy điện để duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây thấp nhất ở mức 1,8m (tương đương mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội từ 1,0 ÷ 1,4m) liên tục trong thời gian từ ngày 23-25/2/2021 (3 ngày), giảm 2 ngày so với kế hoạch.

Trong thời gian còn lại của mùa khô, vận hành các hồ chứa thủy điện theo quy định tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Để hoàn thành kế hoạch lấy nước, Bộ NN&PTNT đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là Thành phố Hà Nội tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch; đồng thời tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng; bảo đảm không phát sinh yêu cầu nguồn nước bổ sung phục vụ gieo cấy sau thời gian lấy nước trong đợt 3. Tăng cường vận động, hướng dẫn người dân phối hợp với đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức lấy nước, thực hiện các biện pháp giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.