Bộ Công Thương làm việc với EVN về thực hiện Luật Bình đẳng giới

Ngày 20/6, tại Hà Nội, ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác thi hành Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp đoàn công tác của Bộ Công Thương có ông Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng Ban VSTBPN Tập đoàn, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tấn Lộc, lao động nữ chiếm hơn 20% trong tổng số CBCNV toàn Tập đoàn. Những năm qua, nữ CBCNV EVN đã góp phần tích cực vào kết quả SXKD chung của Tập đoàn. Ban VSTBPN các cấp đã quán triệt, triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động bình đẳng giới lồng ghép với các chương trình công tác của Tập đoàn cũng như của các đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho lao động nữ. Các chỉ tiêu về việc làm, đào tạo luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Trưởng Ban VSTBPN Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban VSTBPN EVN đã đạt được. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh yêu cầu Ban VSTBPN Tập đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát và thực hiện Luật bình đẳng giới tại các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị lãnh đạo Tập đoàn đưa nội dung công tác VSTBPN vào các cuộc họp thường niên, cũng như tổ chức những khóa bồi dưỡng riêng cho cán bộ nữ trong quy hoạch. Về phía Ban VSTBPN Bộ Công Thương sẽ tiếp tục gần cơ sở hơn, nhanh chóng xem xét những kiến nghị của Ban VSTBPN EVN để có hướng giải quyết kịp thời.


  • 20/06/2017 04:52
  • Thành Trung