Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch các dự án điện gió

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 1931/BCT-ĐL, ngày 19/3/2019, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét bổ sung quy hoạch các dự án điện gió.

Theo văn bản số 1931/BCT-ĐL của Bộ Công Thương, tổng công suất các dự án điện gió đã được phê duyệt vào quy hoạch phát triển điện lực là khoảng 4.800 MW, dự kiến vào vận hành trong giai đoạn đến năm 2021, chủ yếu ở khu vực Tây Nam bộ và Nam Trung bộ; trong đó, hiện có 9 dự án điện gió đã đi vào vận hành, với quy mô công suất là 350 MW.

Tính đến ngày 15/3/2020, ngoài các dự án đã được bổ sung quy hoạch, Bộ Công Thương nhận được đề xuất của UBND các tỉnh về việc bổ sung gần 250 dự án điện gió, tổng công suất khoảng 45.000 MW.

Ngoài ra, theo tính toán của Viện Năng lượng, công suất nguồn điện gió còn cần bổ sung quy hoạch đến năm 2025 khoảng 1.230 MW ở phương án cơ sở và 6.830 MW ở phương án cao.

Với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 55, việc đẩy mạnh phát triển năng lượng gió là một trong những hướng đi chủ đạo, phù hợp. Mặt khác, nguy cơ thiếu điện trong ngắn hạn (giai đoạn 2021 - 2024) là hiện hữu, trong khi các nguồn nhiệt điện lớn tiếp tục chậm tiến độ hoặc chưa xác định được tiến độ, phụ tải có thể tăng cao, điều kiện khí hậu có thể bất lợi. Do đó, Viện Năng lượng đề xuất lựa chọn phương án cao để phát triển nguồn điện gió.

Tổng hợp các phân tích và kiến nghị, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh mục tiêu phát triển nguồn điện gió đến năm 2025, với quy mô công suất 11.630 MW, nhằm đảm bảo cung cấp điện, phát triển nguồn điện đủ dự phòng. Đồng thời, xem xét quyết định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió với phương án đấu nối và điều kiện giải tỏa công suất; bổ sung quy hoạch/đẩy sớm tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đồng bộ nhằm giải tỏa công suất các dự án điện gió.

Xem chi tiết văn bản tại đây


  • 20/03/2020 02:43
  • Nguyễn Thủy
  • 23804