Bộ Công Thương công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2015

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương công bố giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Bộ Công Thương họp công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2015 - Ảnh: Huyền Thương

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết: Thực hiện Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2015 của EVN bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Tổ công tác đã kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN.

Theo đó, năm 2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 143,68 tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng là 7,94%, thấp hơn 0,06% so với kế hoạch và thấp hơn 0,55% so với năm 2014.

Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2015 là 234.736,14 tỷ đồng với giá thành sản xuất - kinh doanh điện năm 2015 là 1.633,74 đồng/kWh.

Tổng doanh thu bán điện năm 2015 là 234.339,52 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân là 1.630,96 đồng/kWh).

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2015 là 2.529,36 tỷ đồng.

Tổng cộng lãi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2015 của EVN là 2.132,74 tỷ đồng.

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá thành điện năm 2015 gồm: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến 31/12/2015 của các công ty sản xuất kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn như Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;  và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; Cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Tp Hồ Chí Minh.

Tại buổi công bố, đại diện Cục Điều tiết Điện lực, EVN cũng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan các khoản lỗ, lãi của EVN trong năm 2015; các khoản hạch toán chi phí bán điện tại các huyện đảo; phát triển nhiệt điện than trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh. 

6 nguyên tắc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015:

- Giá thành sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm giá thành sản xuất - kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện.

- Tách bạch chi phí khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành.

- Chi phí mua điện từ các nhà máy điện được xác định thông qua hợp đồng mua bán điện.

- Chi phí sản xuất điện từ các nhà máy hạch toán phụ thuộc EVN được xác định theo các yếu tố chi phí sản xuất điện căn cứ vào số liệu chi phí đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

- Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất - kinh doanh điện năm 2015 căn cứ trên tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp.

- Việc kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất - kinh doanh điện năm 2015 của EVN không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm thiết bị.