Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đồng/kWh, tăng 0,15% so với năm 2016.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3134/QĐ-BCT ngày 31/8/2018 về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện (SXKD) năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đoàn kiểm tra chi phí SXKD điện năm 2017 của EVN gồm đại diện: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Công ty mẹ - EVN và một số đơn vị thành viên của EVN.

Ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực đang công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN

Ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,24%, thấp hơn 0,36% so với kế hoạch và thấp hơn 0,33% so với tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2016 (7,57%).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện).

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo này là 184,33 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.954,78 tỷ đồng; tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đồng/kWh.

Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVN - ông Đinh Quang Tri trả lời các thắc mắc liên quan đến chi phí SXKD của EVN

Cũng theo ông Trần Tuệ Quang, năm 2017, tình hình thủy văn tác động làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh điện. Tuy nhiên, một số yếu tố chủ yếu làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh điện gồm: Giá than tăng bình quân khoảng 5,7% so với năm 2016; giá dầu DO, FO bình quân tăng lần lượt 21,95% và 32,84% so với năm 2016; giá dầu HSFO thế giới tăng 39,2% so với năm 2016 dẫn đến giá khí thị trường tăng cao.

Ngoài ra, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã bắt đầu áp dụng từ ngày 01/9/2017, thuế suất tài nguyên nước tăng áp dụng cho cả năm 2017 và tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) cũng tăng so với năm 2016.

Qua kết quả kiểm tra tại EVN, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 4.115,76 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2017, EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Nguyên tắc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện:

1. Chi phí sản xuất kinh doanh điện chỉ bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện, không bao gồm lĩnh vực khác.

2. Tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành.

3. Chi phí mua điện từ các nhà máy điện độc lập, từ các nhà máy điện đã cổ phần hoá có ký hợp đồng mua bán điện với EVN, từ các nhà máy điện thuộc công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập với EVN xác định thông qua hợp đồng mua bán điện.

4. Chi phí sản xuất điện từ các nhà máy hạch toán phụ thuộc EVN được xác định căn cứ vào số liệu chi phí đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

5. Việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn vị thành viên cung cấp.

6. Việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm, thanh lý thiết bị

 


  • 30/11/2018 06:15
  • M.Hạnh
  • 23009