Bộ Công Thương ban hành quy định về biểu giá bán lẻ điện, sau khi điều chỉnh giá bán lẻ điện tăng 3% từ ngày 4/5/2023

Ngày 4/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.

Xem Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 tại đây.


  • 04/05/2023 05:45
  • EVN
  • 8136