Bộ Công Thương: Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân

Bộ Công Thương có văn bản số 5831/BCT-ATMT (ngày 29/9/2022) gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt.

EVN tuyên truyền đến khách hàng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định về quản lý an toàn sử dụng điện để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các sơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các tổng công ty Điện lực, các công ty Điện lực rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bố điều khoản trong hợp đồng mua bán điện để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Phối hợp với các Sở, ngành địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điện năng trên địa bàn thuộc phạm vi cấp điện. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và các cơ quan có liên quan tuyên truyền về an toàn sử dụng điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban5831BoCongThuong2022.pdf


  • 03/10/2022 07:00
  • Vũ Chang
  • 5384