Bình đẳng giới tại nơi làm việc: Những câu chuyện và giải pháp trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới

Là cuốn sách được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và doanh nghiệp xã hội ECUE ra mắt ngày 19/3 tại Phố Sách Hà Nội.

Cuốn sách xuất phát từ một dự án khảo sát của ECUE (doanh nghiệp xã hội hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức thúc đẩy giá trị đa dạng và hòa nhập, bình đẳng giới và các giá trị nhân quyền khác tại Việt Nam), phỏng vấn 30 doanh nghiệp, nhằm mục đích tìm hiểu xem lãnh đạo các doanh nghiệp này đang hiểu và áp dụng các chính sách bình đẳng giới như thế nào. Dự án nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ của chương trình Investing in Women, một sáng kiến của chính phủ Úc.

Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên tập trung vào vấn đề bình đẳng giới ở nơi làm việc tại Việt Nam, cung cấp cho doanh nghiệp và các tổ chức một số giải pháp và kinh nghiệm về thúc đẩy bình đẳng giới.

Cuốn sách gồm 5 phần. Phần mở đầu, các tác giả đã giới thiệu các làn sóng nữ quyền được nhận diện ở châu Âu và Bắc Mỹ nhằm mục đích dẫn nhập vào các hệ tư tưởng về giới. Phần tiếp theo, trình bày một vài điểm nổi bật trong tiến trình kiến tạo giới ở Việt Nam, tập trung vào bối cảnh sau chiến tranh – hậu đổi mới, với việc triển khai cơ cấu kinh tế thị trường và sự tham gia ngày càng rõ nét của Việt Nam vào quá trình toàn cầu hóa.

Phần 3 trình bày về các vấn đề về giới ở nơi làm việc. Sự chia cắt về giới vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới như chia cắt về giáo dục, chia cắt theo chiều ngang về ngành nghề, chia cắt chiều dọc/cấp bậc về ngành nghề, chia cắt về lương, chia cắt về giá trị và sự ưu tiên…

Phần 4 cuốn sách khám phá tình hình thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm việc của 30 doanh nghiệp. Mục đích của phần này là tìm kiếm những câu chuyện nổi lên từ những doanh nghiệp ở Việt Nam đã bắt đầu thực hiện các hoạt động và dự án bình đẳng giới. Sau khi xử lý những dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả chỉ ra một số tương phản về các hoạt động bình đẳng giới giữa công ty đa quốc gia và công ty quốc nội.

Cuối cùng, dựa trên kết quả phân tích các bài học trên thế giới và thực trạng thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp và kiến nghị cho các cơ quan Nhà nước trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.