Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến ngày 21/2/2024

Theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, đến 15 giờ ngày 21/02/2024 có 7/11 tỉnh đã hoàn thành công tác lấy nước.

Tổng diện tích có nước cả khu vực tính đến 15 giờ ngày 21/02 là 483.554 ha/ 492.946 ha, đạt 98,1%.

Mực nước trung bình ngày tại Trạm Thủy văn Sơn Tây (trạm bơm Phù Sa) đạt 1,66m, cao nhất lúc 10 giờ đạt 1,88m; tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,43m, cao nhất lúc 9 giờ đạt 1,76m. Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Các địa phương vẫn tiếp tục vận hành công trình thủy lợi đưa nước lên ruộng và tích trữ phục vụ tưới dưỡng.


  • 21/02/2024 05:00
  • Nguyễn My
  • 3059