Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 27/1/2024

Đến 15h ngày 27/1/2024, theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đợt 1 để gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, diện tích có nước toàn khu vực là 361.093 ha/492.946 ha, đạt 73,3%.


  • 27/01/2024 08:09
  • Nguyễn My
  • 3263