Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 26/1/2024

Đến 15h ngày 26/1/2024, diện tích có nước toàn khu vực đã đạt 68% - theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đợt 1 để gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.


  • 26/01/2024 10:05
  • Nguyễn My
  • 3284