Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 25/1/2024

Theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về tình hình lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm nay, diện tích có nước toàn khu vực tính đến 15h00 ngày 25/1/2024 là 309.081 ha/492.946 ha, đạt 62,7%. Mực nước trung bình ngày tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,75m, cao nhất lúc 10 giờ đạt 1,97m.