Bảo toàn vốn góp của EVNGENCO 2 tại các công ty cổ phần

Là một trong những thông tin tại Hội nghị Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn vừa được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch EVNGENCO 2 và ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Tổng công ty đồng chủ trì Hội nghị. 

Sau 5 năm thành lập, Tổng công ty Phát điện 2 đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành nhiều nhà máy mới. Trong đó, tỷ trọng công suất lắp đặt cũng như sản lượng điện sản xuất hàng năm của các công ty cổ phần vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đạt 65,26% công suất lắp đặt toàn Tổng công ty và 83,96% sản lượng điện sản xuất (năm 2017).   

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch EVNGENCO 2 đánh giá cao công tác quản lý điều hành Người đại diện của EVNGENCO 2, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo các quy định hiện hành, đã gắn kết mối quan hệ về sở hữu vốn với các mối quan hệ khác trong SXKD, tham gia tích cực vào việc điều hành doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển giá trị phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty. 

Qua đó, nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty vào các công ty cổ phần được bảo toàn. Hệ số bảo toàn vốn qua các năm đều lớn hơn 1 lần. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được cải thiện qua từng năm. Các công ty luôn luôn trong tình trạng lành mạnh về tài chính. 

Chủ tịch EVNGENCO 2 (ngồi bên phải) ký kết hợp đồng ủy quyền với Người đại diện tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

Tổng giám đốc EVNGENCO 2 - ông Trương Hoàng Vũ cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, quản trị hệ thống, cơ chế kiểm tra giám sát để bảo vệ và đảm bảo Người đại diện thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn; nâng cao năng lực quản trị của Người đại diện, Kiểm soát viên. Đồng thời tăng cường thực hiện quản trị rủi ro và kiểm soát, tuân thủ theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.…

Bên cạnh đó, bản thân Người đại diện cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành được giao tại các doanh nghiệp cổ phần để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2018 và các năm tiếp theo, mang lại lợi ích cho Tổng công ty và các cổ đông khác. 

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch EVNGENCO 2 đã ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn góp của EVNGENCO 2 với các Người đại diện của Tổng công ty. 


  • 30/11/2018 11:16
  • Ngọc Yến (VP. EVNGENCO 2)
  • 20436